Call Agent

+6 010 220 6800

Berikut merupakan terma dan syarat yang dipersetujui oleh pemohon apabila menempah mana-mana kursus latihan bersemuka standard atau e-pembelajaran DeKursus(“Terma & Syarat”). Jika anda bersetuju menerima Terma & Syarat ini bukan sebagai individu tetapi bagi pihak syarikat anda atau entiti undang-undang lain maka, “Pelanggan” atau “anda” atau “anda” hendaklah merujuk kepada entiti tersebut dan sekutunya, dan anda menyatakan bahawa anda mempunyai kuasa untuk mengikat entiti tersebut dan ahli gabungannya kepada Terma & Syarat ini dan anda mengikat syarikat anda kepada Terma & Syarat ini. DeKursus (seperti yang ditakrifkan dalam Bahagian 8.1 di bawah) dan anda masing-masing akan dirujuk sebagai “Pihak” dan bersama-sama sebagai “Pihak” dalam Perjanjian ini. Jika anda tidak mempunyai kuasa sedemikian, atau jika anda tidak bersetuju dengan Terma & Syarat ini, anda tidak boleh menerima Terma & Syarat ini dan tidak boleh menggunakan dokumentasi, sama ada dicetak tersedia dalam talian, yang disediakan oleh DeKursus berkaitan dengan latihan ( “Bahan Latihan”). DeKursus berhak untuk menyemak dan mengemas kini Terma & syarat ini secara berkala mengikut budi bicara mutlaknya.

1. TEMPAHAN
1.1. Latihan standard. Latihan Semuka Standard dan kursus e-pembelajaran boleh ditempah melalui borang tempahan yang terdapat di laman web DeKursus. Apabila anda menyerahkan tempahan untuk kursus dalam talian, penyerahan anda mewakili tawaran kepada DeKursus untuk menempah anda ke kursus yang anda pilih. Semasa penyerahan kursus latihan bersemuka atau borang kursus e-pembelajaran, anda akan menerima e-mel ringkasan automatik pilihan anda. DeKursus akan menerima tawaran anda dengan memasukkan tempahan anda ke dalam sistem DeKursus dan menghantar e-mel kepada anda yang mengesahkan bahawa anda telah ditempah berserta maklumat untuk memulakan pembelajaran anda

1.2. Latihan Tersuai. Penglibatan latihan tersuai juga boleh dikontrakkan melalui Perkhidmatan Profesional DeKursus dalam bentuk dokumen Penyata Kerja seperti yang diterangkan dan dikawal oleh Perjanjian Pelanggan DeKursus.